Slumpgeneratorer

Vad är en slumpgenerator? De används överallt i spelbranschen, men få kan egentligen definiera vad en sådan är. Det är vanligtvis en algoritm som ska generera tal i en slumpmässig ordning. Fysiska varianter finns det många av, och dessa har använts långt före de algoritmbaserade slumpgeneratorerna. Till exempel tärningar, spelkort och att kasta ett mynt kan beskrivas som slumpgeneratorer. När man talar om slumpgeneratorer idag, menar man dock i regel de som baserar sig på algoritmer och som används för en rad ändamål, inte minst i spelbranschen för att styra utfall i hasardspel. Det är alltså slumpgeneratorer som gör att vi kan njuta av underhållningen på nätcasinon och spelsidor, och spela de spel som går ut på tur.

Kontrollerad slumpmässighet

För att en slumptalsgenerators genererade sekvenser av nummer ska kunna kallas slumpmässiga, måste det kunna garanteras att inga mönster i utfallen förekommer. Kontroller av sådana instrument innebär alltså att se till att inga regelbundenheter förekommer hos nummersekvenserna. Det kan dock vara svårt att garantera att en slumptalsgenerator är just slumpmässig, eftersom det inte är okontroversiellt vad en slump är för något.

Falsk slump?

Det är en fråga med skilda åsikter huruvida det går att kalla algoritmstyrda slumptalsgeneratorer för äkta sådana, eftersom de alltid är inställda med en viss matematisk formel, och på så viss är determinerade att bete sig på vissa sätt. Vissa kallar därför sådana slumptalsgeneratorer för falska, och själva idén att kalla dem slumpmässiga för bedrägeri. Det är dock inte alla som håller med om detta.

Halv slump

Ibland kan det vara okej att använda pseudo-slumptalsgeneratorer istället för äkta sådana, för att få till ett visst sannolikhet i spelets utfall. Detta gör att man kan ordna en typ av utfallsmönster som liknar slumpen, och kommer relativt nära ett äkta slumpmässigt utfall. Men för att kalla något slumpmässigt på riktigt, får alltså inga mönster eller regelbundenheter förekomma över huvud taget.